•  
 • เครื่องลำเลียงโดยใช้ลม

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการลำเลียง : 2 ลบม./นาที
  - วัตถุดิบ : สแตนเลส 304
  - ก x ย x ส : 1040 x 1830 x 1500 มม.
  - น้ำหนัก 700 กิโลกรัม
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 6.5
  เครื่องลำเลียงโดยสายพาน (หน้าเครื่องทิปเปอร์)

  รายละเอียดและขนาด
  - ก x ย x ส : 7000 x 2000 x 650 มม.
  - วัตถุดิบ : สแตนเลส 304
  - สายพานทนน้ำมันหนา 2 มม.
  - สายพานสีขาว
  - น้ำหนัก 100 กิโลกรัม
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 0.5
  เครื่องลำเลียงโดยสายพาน (สายพานลำเลียงออก)

  รายละเอียดและขนาด
  - ก x ย x ส : 500 x 2500 x 1900 มม.
  - น้ำหนัก 200 กิโลกรัม
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 0.5
  เครื่องลำเลียงโดยสายพาน (สายพานลำเลียงเข้า)

  รายละเอียดและขนาด
  - ก x ย x ส : 500 x 4100 x 1900 มม.
  - น้ำหนัก 300 กิโลกรัม
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 0.5