•  
 • เครื่องผสมแบบใบกวนในแนวนอน รุ่น RB50ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการผสม : 50 ลิตร
  - ความเร็วการหมุนของใบกวน : 50 รอบ/นาที
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - กว้าง x ยาว x สูง : 370 x 1350 x 1200 มม.
  - ขนาดอ่าง : 350 x 650 x 500 มม.
  - น้ำหนัก : 50 กก.
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 0.5
  เครื่องผสมแบบใบกวนในแนวนอน รุ่น RB100ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการผสม : 100 ลิตร
  - ความเร็วการหมุนของใบกวน : 50 รอบ/นาที
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - กว้าง x ยาว x สูง : 420 x 1500 x 1270 มม.
  - ขนาดอ่าง : 400 x 800 x 500 มม.
  - น้ำหนัก : 90 กก.
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 1
  เครื่องผสมแบบใบกวนในแนวนอน รุ่น RB200ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการผสม : 200 ลิตร
  - ความเร็วการหมุนของใบกวน : 40 รอบ/นาที
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - กว้าง x ยาว x สูง : 620 x 1750 x 1500 มม.
  - ขนาดอ่าง : 600 x 1080 x 650 มม.
  - น้ำหนัก : 150 กก.
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 3
  เครื่องผสมแบบใบกวนในแนวนอน รุ่น RB600ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการผสม : 600 ลิตร
  - ความเร็วการหมุนของใบกวน : 40 รอบ/นาที
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - กว้าง x ยาว x สูง : 850 x 2100 x 2000 มม.
  - ขนาดอ่าง : 830 x 1200 x 900 มม.
  - น้ำหนัก : 350 กก.
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 5
  เครื่องผสมแบบใบกวนในแนวนอน รุ่น RB1000ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการผสม : 1000 ลิตร
  - ความเร็วการหมุนของใบกวน : 33.7 รอบ/นาที
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - กว้าง x ยาว x สูง : 1120 x 2887 x 2130 มม.
  - ขนาดอ่าง : 906 x 1515 x 1000 มม.
  - น้ำหนัก : 600 กก.
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 10
  เครื่องผสมแบบใบกวนในแนวนอน รุ่น RB2000ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการผสม : 2000 ลิตร
  - ความเร็วการหมุนของใบกวน : 33.7 รอบ/นาที
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - กว้าง x ยาว x สูง : 1485 x 2794 x 2992 มม.
  - ขนาดอ่าง : 1203 x 2117 x 1333 มม.
  - น้ำหนัก : 1 ตัน
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 20