•  
 • เครื่องร่อนแป้งแบบเขย่าทรงสี่เหลี่ยม รุ่น VS500ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการร่อน : 500 - 1000 กก./ชม.
  - กว้าง x ยาว x สูง : 800 x 1300 x 1800 มม.
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - น้ำหนัก : 300 กก.
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 0.5
  - หมายเหตุ: ความสามารถในการร่อนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ชนิดของวัตถุดิบที่นำมาร่อน, ความชื้น, ขนาดลวดตะแกรงร่อน เป็นต้น
  เครื่องร่อนแป้งแบบเขย่าทรงกระบอก รุ่น VS60ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการร่อน : 500 - 1000 กก./ชม.
  - ตะแกรง Ø = 600 มม.
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - น้ำหนัก : 50 กก.
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 1/4
  - หมายเหตุ: ความสามารถในการร่อนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ชนิดของวัตถุดิบที่นำมาร่อน, ความชื้น, ขนาดลวดตะแกรงร่อน เป็นต้น
  เครื่องร่อนแป้งแบบเขย่าทรงกระบอก รุ่น VS80ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการร่อน : 200 - 400 กก./ชม.
  - ตะแกรง Ø = 800 มม.
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - น้ำหนัก : 320 กก.
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 1/4
  - หมายเหตุ: ความสามารถในการร่อนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ชนิดของวัตถุดิบที่นำมาร่อน, ความชื้น, ขนาดลวดตะแกรงร่อน เป็นต้น
  เครื่องร่อนแป้งแบบเขย่าทรงกระบอก รุ่น VS100ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการร่อน : 300 - 500 กก./ชม.
  - ตะแกรง Ø = 1000 มม.
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - น้ำหนัก : 360 กก.
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 0.5
  - หมายเหตุ: ความสามารถในการร่อนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ชนิดของวัตถุดิบที่นำมาร่อน, ความชื้น, ขนาดลวดตะแกรงร่อน เป็นต้น
  เครื่องร่อนแป้งแบบเขย่าทรงกระบอก รุ่น VS120ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการร่อน : 500 - 1000 กก./ชม.
  - ตะแกรง Ø = 1200 มม.
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - น้ำหนัก : 390 กก.
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 0.5
  - หมายเหตุ: ความสามารถในการร่อนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ชนิดของวัตถุดิบที่นำมาร่อน, ความชื้น, ขนาดลวดตะแกรงร่อน เป็นต้น
  เครื่องร่อนแป้งแบบเขย่าทรงกระบอก รุ่น VS140ST

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการร่อน : 500 - 1000 กก./ชม.
  - ตะแกรง Ø = 1400 มม.
  - ทำจาก : สแตนเลส เกรด 304
  - น้ำหนัก : 410 กก.
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 1
  - หมายเหตุ: ความสามารถในการร่อนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ชนิดของวัตถุดิบที่นำมาร่อน, ความชื้น, ขนาดลวดตะแกรงร่อน เป็นต้น