•  
  • อุปกรณ์ช่วยเก็บเสียง

    รายละเอียดและขนาด
    - ขนาด : ยาว 2400 มม. หน้าตัด 800 มม.
    - น้ำหนัก : 100 กิโลกรัม