•  
  • แผ่นไททาเนียม

    รายละเอียดและขนาด
    - น้ำหนัก : 0.75 กิโลกรัม