•  
  • โต๊ะแต่งขนม

    รายละเอียดและขนาด
    - ก x ย x ส : 600 x 900 x 870 มม.
    - วัตถุดิบ สแตนเลส 304
    - น้ำหนัก : 25 กิโลกรัม