•  
 • เครื่องอบแห้ง

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการอบแห้ง : 200 - 250 กก.ต่อชม.
  - วัตถุดิบ : สแตนเลส 304
  - อุณหภูมิสูงสุด : 250˚C
  - ก x ย x ส : 2000 x 5000 x 3800 มม.
  - น้ำหนัก 1500 กิโลกรัม
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 15
  เครื่องอบแห้ง

  รายละเอียดและขนาด
  - ความสามารถในการอบแห้ง : 500 กก.ต่อชม.
  - วัตถุดิบ : สแตนเลส 304
  - อุณหภูมิสูงสุด : 250˚C
  - ก x ย x ส : 2000 x 5000 x 3800 มม.
  - น้ำหนัก 3000 กิโลกรัม
  - ระบบไฟฟ้า : 380 โวลท์, 50 เฮิรทซ์, 3 เฟส
  - กำลังมอเตอร์(แรงม้า) : 20